Voor hulpverleners

U kunt bij ons direct een afspraak maken voor uw cliënt en uzelf. In een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek leggen we duidelijk uit wat beschermingsbewind precies inhoudt en hoe de aanvraagprocedure loopt. Als uw cliënt voor ons kiest, dan kunnen wij direct de nodige formulieren samen invullen.

We werken samen met uw cliënt aan haalbare doelen, om overzicht te creëren in de financiële situatie. Zo ontstaat rust en vertrouwen.

Een goed en persoonlijk contact met zowel hulpverlener als cliënt is voor ons heel belangrijk. Omdat we een klein professioneel kantoor zijn kunt u altijd bij één van ons terecht.

We maken duidelijke afspraken met schuldeisers en andere instellingen.

Professionele bewindvoerders, Perspectief | Groningen